Giới thiệu đôi chút

TOUR DU LỊCH THỂ THAO

Tour du lịch thể thao là sự tham gia chủ động và thụ động của tất cả các dạng thể thao. Đây là sự kết hợp khéo léo giữa những hoạt động thể thao và hoạt động du lịch.

Tour du lịch thể thao mang lại cho cộng đồng địa phương những giao thoa về truyền thống, văn hóa giữa cộng đồng địa phương “chủ nhà” và du khách. Các sự kiện du lịch thể thao giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự quan tâm đến thể chất, nhằm hướng đến lối sống lành mạnh trong cộng đồng, tăng sự gắn kết giữa người với người, thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa.

Xem Tour